පුද්ගලික මුදල් පාලනය – ඔන්ලයින් වැඩමුළුව – Online Sinhala Workshop on Managing Personal Finances

පුද්ගලික මුදල් පාලනය - ඔන්ලයින් වැඩමුළුව මෙම වැඩමුළුව වඩාත් සුදුසු වන්නේ: -තම ජීවන සිහින සැබෑ කරගන්නට උනන්දු සැමට -අතේ මුදල් ගැවසුනත් එය නිසි ලෙස පාලනය නොකර අපතේ යවන සැමට -පුද්ගලික මුදල් පාලනය තමන්ගේ දියුණුවට ඇති ප්‍රධාන බාධකයක් බව තේරුම් ගත් සියලු දෙනාට -තමන් සතු අබ ඇටය කඩල ඇටයක් කරගෙන දිවිමග සාර්ථක කරගන්නට වෙරදරන සැමට. -දෛවයට නොව අධිෂ්ටානයට මුල්තැන දී දියුණුවේ මගට පිවිසේන්නට සහ තම දිවිය නිවැරදි මගට යොමුකරගන්නට කැමති සියලු දෙනාට

Why Don’t People Love Sumanapala?

So who is Sumane? @Sumanebot, also known as Sumanapala BOT on Twitter is one of my Super heroes. Can't you see the red Su in his breastplate? Just like SuperMan. So why do I love him/it? I love him because he retweets everything that goes with the #lka hashtag. You want him to spread your... Continue Reading →

VIDEO: COVID -19 සඳහා PCR පරීක්ෂණ කරන්නේ කොහොමද? How Do You Perform PCR Testing for COVID-19?

COVID -19 සඳහා PCR පරීක්ෂණ කරන්නේ කොහොමද? කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල වෛද්‍ය පීඨයේ ආචාර්ය ධර්ශන් ද සිල්වා ගෙන් අසා දැනගමු How Do You Perform PCR Testing for COVID-19? We asked Dr Dharshan De Silva of the Kotelawala Defence University Faculty of Medicine

MCC ගුණරුවන් කමිටුවේ අවසන් වාර්තාව  –  2020 ජුනි 23

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහශ්‍රක අභියෝගත සමායතනය සමග අත්සන් කිරීමට සකස් කරනු ලැබ තිබෙන සංයුක්ත ගිවිසුම් කෙටුම්පත, යෝජිත ව්‍යාපෘති හා ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සකසනු ලැබ ඇති ක්‍රමවේදය සමාලෝචනය කිරීමේ කමිටුව මෙතැනින් කියවන්න: අවසන් වාර්තාව  -  2020 ජුනි 23    

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: