ස්ථාවර තැන්පතුවක් දැමීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු – පොළී ප්‍රතිශතය සහ කාල වකවානුව (දෙවැනි ලිපිය)

මෙම ලිපි පෙළෙහි පළමුවැනි ලිපියෙන් අපි ස්ථාවර තැන්පතුවක් දැමීම සඳහා සුදුසු ආයතනයක් තෝරාගැනීම ගැන සළකා බැලුවා. මේ ලිපියෙන් අපි ස්ථාවර තැන්පතුවකට ලැබෙන පොළී ප්‍රතිශතය සහ එය කොපමණ කලකට දැමිය යුතුද යන්න ගැන සොයා බලමු.

නව කොරෝනා ඇඳිරිනීති දිනපොත – හැඳින්වීමක්  (An Introduction to New Corona Diaries)

මෙහෙමයි කතාව. හැමෝම වගේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න වෙලාවේ මට හිතුනා මගේ අලුත් මෙන්ම පැරණි LinkedIn මිතුරුමිතුරියන්ගෙන් මාතෘකා කිහිපයක් ගැන අදහස් විමසන්න. ඒක දශකයක් අත්වැල සඟරාව කරමින් මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න කාලේ වැළඳී ඇඳිරි නීතිය එනතෙක් ගතේ සිතේ සැඟවී තිබුන උණක් වෙන්නැති. වෙනදාට අල්ලගන්නවත් බැරි තරම් කාර්යබහුල මේ අයගෙන් කිහිපදෙනෙක්ම මේ අදහසට එකඟ වී තම අදහස් ඉදිරිපත්... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: