උදෑසනම රැකියාවට යන ආදරණීය දෙමව්පියන් වෙත

  අද බොහෝ දෙමව්පියන්ගේ ජීවිත දෙස බැලීමේදී ඔවුන්ගේ පවුල හා වෘත්තීය සම්බන්ධතා වෙනුවෙන් කාලය වෙන්කිරීම සමබරව සිදු නොවේ. ඒ හේතුවෙන් ඔවුන් දැඩි මානසික ආතතියයකින් ජීවත්වීම දක්නට ලැබේ. මෙය අප රටේ පමණක් නොව ලොව හැම රටකම පාහේ දක්නට හැකි තත්ත්වයකි. මවක් වන ඔබ උදේ පාන්දර නැගිටගෙන, දරුවන්ගේ වැඩ කටයුතු කර, කෑම උයා, දරුවන් පාසල් යවා, රැකියාවට... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: