මුදලින් ඔබ සතුටක් නොලබයි නම්… If money doesn’t make you happy…

මුදලින් ඔබ සතුටක් නොලබයි නම් ඔබ මුදල් වියදම් කරන ආකාරයේ ගැටළුවක් තිබේ. අපගේ ජීවන සිහින බොඳ කරන ප්‍රධාන සාධකයකි දුර්වල මුදල් පාලනය. සාර්ථක මුදල් පාලනයකට යොමු වීමට කැමති අය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් සැකසුන අදහස් පෙළකින් තවත් එකකි මේ. ඔබ මෙයට කැමති නම්, මෙය like කර ඔබේ මිතුරන් හා share කරන්න. දියුණුව YouTube චැනලයට සහ Diyunuwa බ්ලොග් එකට පිවිසෙන්න. Diyunuwa Success... Continue Reading →

අපට හොඳ දේවල් අප නොකරන්නේ ඇයි?

සමහරු තමන්ට හොඳ දේ නරක දේ මොනවාදැයි දැන දැනත් ඒ හොඳ දේවල් නොකර ඉන්නවා. තමන්ට හොඳක් කරගන්න දියුණුවක් ලබාගන්න අකමැති නිසාද? වෙන හේතුවක් හෝ අහේතුවක් නිසාද? මෙහෙම අයගෙන් අහන්න හොඳ ප්‍රශ්න මාලාවක් මා මගේ පියා, නිහාල් දිසානායකගෙන් ඉගෙනගත්ත. තමන්ට හොඳ දේ දැන දැනත් නොකරන අයගෙන් ඔහු මෙහෙම අහනවා? එසේ නොකරන්නේ සාපයක් නිසාද? පාපයක් නිසාද? මෝඩකම... Continue Reading →

මුදල් පාලනය සාර්ථක කරගැනීමට අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දේ 5ක්

මුදල් පාලනය සාර්ථක කරගන්න කවුරුත් කැමතියි. මුදල් ඉතිරි කරන්නේ කොහොමද, වියදම් පාලනය කරන්නේ කොහොමද, ලැබෙන ආදායමින් ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද, ණය බරින් මිරිකෙන්නේ නැතිව ජීවන සිහින සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද, ඉතිරි කරන මුදල් සාර්ථකව ආයෝජනය කරන්නේ කොහොමද කියන මේ සියල්ල දැනගැනීම වැදගත්. නමුත් කවුරුවත් මේ ගැන අපට උගන්වන්නේ නැහැ. අපි මුලින්ම වියදම් පාලනය ගැන කතා කරමු වියදම් පාලනය... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: